RUIMTELIJKE INGREEP

Studieopdracht Pre-Master Interieurarchitectuur
HKU – 2014

Middels een ruimtelijke ingreep diende een ruimte
getransformeerd te worden, om zo tot een volume te komen dat kenmerken van een autonoom beeld heeft.

GELEVERD
Vormonderzoek met maquette
Uitwisselen van vormen:
Ruimte en restruimte.
‘Vorm-recycling’ met volumes:
– horizontaal
– verticaal
– diagonaal