VORMONDERZOEK TAFELS

Studieopdracht Pre-Master Interieurarchitectuur
HKU – 2014

Middels een ruimtelijke ingreep diende een ruimte
getransformeerd te worden, om zo tot een volume te komen dat kenmerken van een autonoom beeld heeft.

GELEVERD
Een vormonderzoek: ruimte en restruimte.
‘Vorm-recycling’ van volumes: horizontaal, verticaal,
diagonaal. Hierdoor ontstaat een autonoom kijkdoosachtig element, dat uitgevoerd is in een foamboard maquette.